Cân bằng cánh quạt

Ngày đăng: 15/04/2017

Công ty Vihem 1  có khả năng thực hiện các công việc kiểm tra thiết bị tại hiện trường với các bước công việc như sau:  

+ Đo và phân tích rung động.

+ Phân tích rung do mất cân bằng động của rotor, khớp nối, cánh quạt.

+ Phân tích rung do lắp đặt – đế máy không phẳng, khớp nối không đồng tâm.

+ Phân tích chất lượng vòng bi, bạc trượt – Lỗi con lăn (viên bi) vòng cách, ca bi trong và ca bi ngoài.

+ Đo và phân tích mất cân bằng động cánh quạt ly tâm, hướng trục

+ Phân tích, phát hiện hiện tượng bất thường cơ khí khác.

HÌNH ẢNH ĐO ĐỘ RUNG – CÂN BẰNG ĐỘNG TẠI HIỆN TRƯỜNG